Τροποποίηση της Πρόσκλησης του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»

Τροποποίηση της Πρόσκλησης του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»

by

by

Ανακοινώθηκε η έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση.

Top