ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

by filiosgab_j647c827

Η Vapgroup παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Ενεργοποιείται  ο νέος Νόμος 4469/2017 για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, που προβλέπει μία διαδικασία ρύθμισης όλων των οφειλών μια επιχείρησης προς το σύνολο των πιστωτών.

Η VAPGROUP παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εναρμονιστούν με διεθνή πρότυπα τυποποίησης.

Η VAPGROUP αντιλαμβανόμενη το παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον που δρουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις, παρέχει ένα ενιαίο σύνολο υπηρεσιών διαδικτύου.

Η VAPGROUP αντιλαμβανόμενη το δύσκολο και ασταθές οικονομικό περιβάλλον που κινούνται οι ιδιώτες αλλά κυρίως οι επιχειρήσεις καθώς η παρατεταμένη κρίση.

Η VAPGROUP αντιλαμβανόμενη το δύσκολο και ταυτόχρονα ασταθές οικονομικό περιβάλλον που κινούνται οι επιχειρήσεις, πιστεύει ότι διέξοδος από το οικονομικό τέλμα είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Top