Παράταση της προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ»

Παράταση της προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ»

by

by

 

Με απόφαση της Ε.Γ Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής του φυσικού φακέλου υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, μέχρι την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017.

 Σχετικό αρχείο

Top