«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» – 3η Απόφαση Ένταξης Κρατικών Ενισχύσεων

by filiosgab_j647c827

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» – 3η Απόφαση Ένταξης Κρατικών Ενισχύσεων

by

by

Ανακοινώθηκε η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», με την ένταξη επιπλέον 263 πράξεων
στη Δράση.

 Δείτε εδώ την σχετική απόφαση

Top