Άνοιξε νέο Πρόγραμμα για την «Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

by filiosgab_j647c827

Άνοιξε νέο Πρόγραμμα για την «Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

by

by

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 28/03/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση πατήστε εδώ.

Top