Αναμενόμενα Προγράμματα

Αναμενόμενα Προγράμματα

by filiosgab_j647c827
Η  VAPGROUP  υποστηριζόμενη από έναν ικανό αριθμό συμβούλων και ειδικών, μπορεί να υποστηρίξει όλα τα επίπεδα υλοποίησης επενδυτικών ευκαιριών και σχεδίων. Η εταιρία μας και το καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, αναλύει τις βασικές επενδυτικές ανάγκες, προετοιμάζει τα κατάλληλα βήματα και ακολουθεί τις ενδεδειγμένες διεργασίες για την υλοποίηση των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων.

Ενίσχυση των Μικρών και των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που Eπλήγησαν λόγω Covid-19

Νέο πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για τις μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν  από την πανδημία του κορωνοϊού .

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος  εξασφάλισε επιπλέον πόρους   ύψους 20 εκατ. ευρώ ,οι οποίοι θα αξιοποιηθούν με στόχο και πάλι την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Επιδότηση ΕΣΠΑ για την κατασκευή e-shop

Προδημοσιεύτηκε νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ, το οποίο  δίνει επιδότηση για την δημιουργία e-shop στις Μμε που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο, με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί 100% την δαπάνη για την δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος με μέγιστο ποσό επιχορήγησης έως 5.000 ευρώ.     

Top