Χρηματοδότηση & Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων

by Χωρίς σχόλια

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

 

 

Η VAPGROUP είναι εξειδικευμένη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Μέσω του επιστημονικού της δυναμικού αλλά και βασιζόμενη στην πολύχρονη εμπειρία της σε ζητήματα οικονομικών ενισχύσεων των επιχειρήσεων, είναι σε θέση να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου για την χρηματοδότησή του μέσω Εθνικών Προγραμμάτων Επιδοτήσεων και Επιχορηγήσεων όπως είναι το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020, Νέος Επενδυτικός Νόμος 4399/2016, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, κλπ).

read more

Top