Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων (Kόκκινα Δάνεια)

by Χωρίς σχόλια

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κόκκινα Δάνεια)

Στις 3 Αυγούστου 2017 ενεργοποιήθηκε ο νέος ‬Νόμος 4469/2017 για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, που προβλέπει ‬μία ‬διαδικασία ρύθμισης όλων ‬των οφειλών μια επιχείρησης ‬προς ‬το ‬σύνολο ‬των πιστωτών, ‬δηλαδή ‬τράπεζες, εφορίες, ‬τελωνεία, ‬δήμους, ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς ιδιώτες (π.χ. προμηθευτές). Θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31/12/2018.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Όσες επιχειρήσεις είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στις τράπεζες ή στο Δημόσιο στο τέλος του 2016 θα μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών χρεών και να έχουν μια τελευταία ευκαιρία να διασωθούν.

read more

Top