Απόρριψη πράξεων κρατικών ενισχύσεων στη Δράση «Αναβάθμιση ΜΜΕ στις νέες αγορές»

by filiosgab_j647c827

Απόρριψη πράξεων κρατικών ενισχύσεων στη Δράση «Αναβάθμιση ΜΜΕ στις νέες αγορές»

by

by

Ανακοινώθηκε η πρώτη Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», με την απόρριψη εφτακοσίων σαράντα (740) Πράξεων.

Δείτε την σχετική απόφαση εδώ.

Top