Τέταρτη (4) τροποποίηση της Πρόσκλησης της δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Τέταρτη (4) τροποποίηση της Πρόσκλησης της δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

by

by

Ανακοινώθηκε η τέταρτη (4) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠαΝΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση

Top